მიდი-კაბა ბანდო ამოჭრილი გულით

Ref 0624/173/925
79 GEL