ბანდოს ტიპის მინი-კაბა მონაოჭებული გვერდით

Ref 0632/326/539
79 GEL