მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

ფართოტოტიანი ინტერლოკი შარვალი

79 GEL
შავი · ნომერი. 0528/003/800

მოდელის სიმაღლე და ზომა: L · 187 cm