მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

ფართოტოტიანი ინტერლოკი შარვალი

79 GEL
ჩალისფერი · ნომერი. 0528/003/710

მოდელის სიმაღლე და ზომა: L · 187 cm