მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

ფართოტოტიანი ინტერლოკი შარვალი

79 GEL
ნაცრისფერი · ნომერი. 0528/003/802

მოდელის სიმაღლე და ზომა: L · 189 cm