მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

მოკლე სახელოიანი პერანგი

129 GEL
შავი · ნომერი. 1368/602/800

მოდელის სიმაღლე და ზომა: L · 186 cm