მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

მოკლე სახელოიანი, მაისური მომდგარი დეტალებით

89 GEL
მწვანე · ნომერი. 2864/732/526

მოდელის სიმაღლე და ზომა: L · 187 cm