მოკლე პერანგისებრი კარდიგანი

Ref 6398/218/712
29 GEL 159 GEL