მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

დრაპირებული გრძელი კაბა თასმებით

99 GEL
ნარინჯისფერი · ნომერი. 0780/187/615