მთავარ შიგთავსზე გადასვლა

გაუფერულებული სრული ჰუდი

69 GEL 129 GEL
შავი · ნომერი. 7448/732/800

მოდელის სიმაღლე და ზომა: L · 182 cm